Apr 27, 2009

on Leave a Comment

Dự án Project Spectrum

Trang chủ Google hôm nay đăng link đến Dự án Project Spectrum nhằm cung cấp cho người dùng có tính tự kỷ 1 cơ hội để biểu thị sáng tạo của họ và phát triển một kỹ năng sử dụng phần mềm mô hình Google SketchUp 3D.

0 Nhận xét:

Post a Comment