Apr 25, 2009

on Leave a Comment

Tìm người trên Google

Kể từ bây giờ Google sẽ hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của những người sử dụng Google Profiles trong trang kết quả tìm kiếm.


Kết quả này được hiển thị ở cuối trang kết quả, đây là bước tiếp theo của Google khi họ đơn giản hoá địa chỉ và hiện thị chính xác username của người dùng.

0 Nhận xét:

Post a Comment