Apr 8, 2009

on Leave a Comment

Video về trung tâm dữ liệu của Google


Google vừa cung cấp cho người dùng 1 đoạn video quay cảnh trung tâm dữ liệu của họ hoặc chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi. Google còn cho biết trung tâm này có đủ chỗ cho trên 45000 máy chủ trong 45 container.

0 Nhận xét:

Post a Comment