May 13, 2009

on Leave a Comment

Bình chọn cho cuộc thi "Bạn ước gì cho thế giới"


Cách đây khá lâu mình có giới thiệu cuộc thi vẽ logo với chủ đề "Bạn ước gì cho thế giới" dành cho trẻ em nước Mỹ. Đến bây giờ đã hết hạn nộp bài và đang trong giai đoạn bình chọn cho từng nhóm tuổi. Bạn cũng có thể tham gia bình chọn tại trang Vote for Winner.

0 Nhận xét:

Post a Comment