May 10, 2009

on Leave a Comment

Di chuyển và phân chia/hợp nhất công việc trong Gmail

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn 1 thủ thuật khác liên quan đến tiện ích Công việc ( Tasks ) trong hộp thư Gmail. Tất nhiên để sử dụng chúng bạn pải kích hoạt tính năng này trong Settings > Labs trước. Để tiện cho việc quản lý thông thường người sử dụng tính năng Công việc ( Tasks ) này thường phân chia cong việc vào các nhóm khác nhau bằng cách bấm "New list...".


Nhưng vì một lý do nào đó bạn cần di chuyển hay

0 Nhận xét:

Post a Comment