May 24, 2009

on Leave a Comment

Google thay đổi logo cho một số dịch vụ

Theo thông báo từ trang blog của Google, họ đã có sự thay đổi logo cho một số dịch vụ như: Google Labs, Google Moderator, và Google Code.


Những logo mới này trông đơn giản, gọn gàng hơn, kiểu chữ màu xanh bên cạnh chữ Google. Cũng theo nguồn tin đó Google sẽ tiếp tục thay mới logo cho một số dịch vụ khác như Google Maps, Google Docs, Google News... trong vài tuần tới.

0 Nhận xét:

Post a Comment