May 30, 2009

on Leave a Comment

Google Wave - Công cụ giao tiếp mới


Google Wave và một công cụ mới cho thông tin liên lạc và hợp tác trên web. Công cụ này sẽ giúp mọi người cùng làm việc trực tuyến trên web, trao đổi thông tin, tài liệu, tán gẫu...
Sau đây là một số hình ảnh ban đầu về Google Wave:

Photobucket
0 Nhận xét:

Post a Comment