May 7, 2009

on Leave a Comment

Vẽ trong Google Docs

Google Docs đã thêm tính năng vẽ đơn giản vào trình soạn thảo: bạn có thể chèn hình, mũi tên, thay đổi màu sắc, dòng chiều rộng và các tùy chọn định dạng khác.


Để sử dụng tính năng này bạn tạo 1 tài liệu văn bản mới, vào Insert >Drawing....
Đặc biệt tính năng này được bổ sung vào cả 3 ứng dụng trong bộ Google Docs.

0 Nhận xét:

Post a Comment