Jun 15, 2009

on Leave a Comment

Google Sites làm mới giao diện

Google Sites đã thay đổi giao diện trông giống Google Docs trong phần viết bài, trang. Lúc này người dùng có thể dễ dàng viết nội dung, căn chỉnh.... giống hệt trong Google Docs.

0 Nhận xét:

Post a Comment