Jun 7, 2009

on Leave a Comment

Ngày lễ quốc khánh của Thụy Điển


Ngày 6 tháng 6, Svenska flaggans dag, là ngày lễ quốc khánh của Thụy Điển. Đầu tiên là "Flaggentag" (Ngày Quốc kỳ), ra đời vào năm 1916, ngày 6 tháng 6 là lễ quốc khánh từ năm 1983 và từ năm 2005 cũng là ngày lễ chính thức.
Google cũng đăng logo mới trên Google Thuỵ Điển để mừng quốc khánh của quốc gia này.

0 Nhận xét:

Post a Comment