Jun 6, 2009

on Leave a Comment

Ngày Môi trường thế giới 2009


Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2009 trang chủ YouTube đã đăng logo với hình ảnh trái đất xanh.

Đại Hội đồng Liên hợp quốc sáng lập Ngày Môi trường thế giới vào năm 1972, đánh dấu ngày khai mạc Hội nghị Stockholm về Môi trường con người (5/6/1972), đây cũng là ngày Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) ra đời.

0 Nhận xét:

Post a Comment