Jun 8, 2009

on Leave a Comment

Task chính thức được thêm vào Google Calendar

Như trước đây mình đã có bài viết Tasks được thêm vào GoogleCalendar để phản ảnh về công cụ nhắc việc được bổ sung vào Google Calendar nhưng khi đó chỉ có 1 số ít người được Google mời sử dụng. Nay mình đã thấy tính năng này đã có sẵn ở tất cả các tài khoản rồi.


Đây có thể coi là tính năng bổ sung cho Calendar.

0 Nhận xét:

Post a Comment