Jun 5, 2009

on Leave a Comment

Thành phần Tìm kiếm đã chính thức có mặt ở Blogger

Google vừa chính thức thêm thành phần Tìm kiếm blog vào Blogger sau một thời gian thử nghiệm ở Blogger Bản nháp. Để thêm thành phần đó vào blog bạn vào Layout > Page Elements > Add a Gadget > Search Box.


Kéo thả thành phần đó ra nơi thích hợp, cuối cùng bấm Save để lưu lại.

0 Nhận xét:

Post a Comment