Jun 14, 2009

on Leave a Comment

Thiết kế lại của Google AdWords


( Hình ảnh giao diện mới )


( Hình ảnh giao diện cũ )

Google vừa thiết kế lại công cụ quản lý các chiến dịch quảng cáo ( ad campaign management tool ) của Google AdWords. Bên cạnh đó Google còn,liệt kê danh sách những tính năng mới và nói với bạn những gì đã thay đổi.

0 Nhận xét:

Post a Comment