Oct 14, 2009

on Leave a Comment

Chèn công thức toán học trong Google Docs

Chèn công thức toán học là điều phải có trong các chương trình soạn thảo nào nhưng cho đến hôm nay chức năng này mới có trong Google Docs ( Trước đó Google chỉ bổ sung cho Knol mà thôi ). Để bắt đầu sử dụng bạn hãy tạo 1 văn bản mới, "Insert" và chọn "Equation" ở menu hiện ra.


Tuy vậy, cách chèn công thức toán lại hoàn toàn khác với kiểu của MS Word nên bạn hãy tự mình khám phá nhé. Mình lười quá.

0 Nhận xét:

Post a Comment