Oct 12, 2009

on Leave a Comment

Google Books được tích hợp vào Options Bar

Theo tin từ BlogOSCoped thì Google đang thử nghiệm thêm tùy chọn tìm kiếm sách ( Books ) vào phần tùy chọn mở rộng của mình cho những người dùng công cụ tìm kiếm Google ở Mỹ.


Như vậy là bạn sắp được cung cấp thêm 1 tùy chọn tìm kiếm hữu ích nữa nhưng điều khó hiểu là tùy chọn Sách này lại bị xếp sau tìm kiếm Web ( Web > Books ) mặc dù 2 dịch vụ này gần như không liên quan gì đến nhau cả.

0 Nhận xét:

Post a Comment