Oct 15, 2009

on Leave a Comment

Gửi phản hồi cho Google

Nếu bạn không hài lòng với kết quả tìm kiếm của Google thì có thể gửi phản hồi tới nhóm phụ trách Chất lượng Tìm kiếm của công ty này bằng cách đăng các đóng góp, nhận xét tại địa chỉ: http://www.google.com.vn/quality_form.

0 Nhận xét:

Post a Comment