Oct 15, 2009

on Leave a Comment

Kỷ niệm 150 năm ngày ra đời cuốn tiểu thuyết Max Havelaar


Max Havelaar ( hay còn được gọi là Những Tên Lái Buôn Cà Phê ) là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Hà Lan Multatuli. Đây được coi là cuốn tiểu thuyết chống chủ nghĩa thực dân đầu tiên ở châu Âu. Nội dung cuốn tiểu thiết kể về cuộc kháng chiến của người dân đảo Java ( Indonesia ) chống lại thực dân Hà Lan.
Để kỷ niệm 150 năm ngày đầu tiên ra mắt cuốn tiểu thuyết này Google Hàn Lan đã cho đăng tải 1 logo mới mừng kỷ niệm.

0 Nhận xét:

Post a Comment