Oct 27, 2009

on Leave a Comment

Kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Áo


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Áo (26/10/1955 – 26/10/2009), Google Áo đã đăng logo mới mừng ngày lễ quốc khánh của đất nước này.

0 Nhận xét:

Post a Comment