Oct 15, 2009

on Leave a Comment

Lễ Tạ ơn ở Canada 2009


Vào ngày thứ Hai vừa rồi Google Canada đăg logo mừng ngày Lễ Tạ Ơn ở quốc gia này. Tuy nhiên sẽ khác với ở Mỹ 1 chút là Lễ này được tổ chức sớm hơn 1 tháng ( ngày thứ hai của tuần thứ hai trong tháng 11 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment