Oct 11, 2009

on Leave a Comment

Ngày Hangul ở Hàn Quốc 2009

Cũng như mọi năm, vào ngày 9/10 ở Hàn Quốc lại tổ chức kỷ niệm ngày thành lập chữ Hangul. Vào ngày đó trang Google Hàn Quốc có đăng logo với kiểu viết chữ "Google" theo kiểu Hàn Quốc.


Đâu chỉ có Google mà ngay cả Yahoo Hàn Quốc cũng đăng logo cho ngày kỷ niệm này.

Bạn có thể xem các logo này ở năm ngoái nhé.

0 Nhận xét:

Post a Comment