Oct 15, 2009

on Leave a Comment

Ngày Nhà giáo Ba Lan 2009


Ngày Hiến chương Nhà giáo Ba Lan thường được tổ chức vào ngày 14/10 hàng năm. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Không nằm ngoài mục đích đó cùng ngày Google Ba Lan đăng logo mới để chúc mừng.

0 Nhận xét:

Post a Comment