Nov 21, 2009

on Leave a Comment

Tết thiếu nhi Pháp 2009


Trùng với ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 2009, trang chủ Google Pháp tái đăng lại 1 logo của họ cho ngày Tết thiếu nhi Pháp 2009.

0 Nhận xét:

Post a Comment