Dec 19, 2009

on Leave a Comment

Kỳ Nghỉ Đông Trên Đất Mỹ

Hôm nay Yahoo Mỹ đăng logo cho kỳ nghỉ đông truyền thống hằng năm của đất nước này bằng hình ảnh chú cáo.

Còn đây là logo ngày 21/12

Logo trên được link đến trang Yahoo Events Winter Holiday Traditions.

0 Nhận xét:

Post a Comment