Dec 25, 2009

on Leave a Comment

Ngày Đông Chí Năm 2009


Vào ngày 21/12 vừa qua YouTube đăng logo cho ngày Đông Chí ( cho các quốc gia ở bắc bán cầu ).

0 Nhận xét:

Post a Comment