Dec 8, 2009

on Leave a Comment

Quốc khánh Romania và UAE

Trong 2 ngày liên tiếp Google chúc mừng ngày quốc khánh của 2 nước Romania và UAE.
Trong ngày 1/12, Google Romania đăng logo mừng quốc khánh.


Còn ngay ngày hôm sau, Google UAE lại đăng logo cho ngày quốc khánh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ( 2/12 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment