Jan 16, 2010

on Leave a Comment

Bình Chọn Cuộc Thi Vẽ Logo Với Chủ Đề "My Japan"


Cuộc thi vẽ logo với chủ đề "My Japan" ở Nhật Bản đã đi tới giai đoạn bình chọn. Cũng như mọi cuộc thi trước đây, người xem có thể bình chọn cho 3 nhóm tuổi khác nhau. Tất nhiên sẽ tìm ra được 1 người thằng cuộc cuối cùng để có được vinh dự trưng bày trên trang chủ Google Nhật bản.
Bạn truy cập vào đây để bình chọn nhé.

0 Nhận xét:

Post a Comment