Jan 12, 2010

on Leave a Comment

Fast Flip Được Tích Hợp Vào Trang Chủ Google News

Trang chủ Google News vừa thêm thành phần mới đó là dịch vụ đọc tin theo kiểu lật trang Fast Flip, 1 dịch vụ của Labs cho phép bạn xem nhanh qua các tiêu đề báo. Bạn hãy kéo thanh trượt trình duyệt xuống cuối trang sẽ bắt gặp 1 phần của Fast Flip đã được tích hợp sẵn giúp bạn đọc tin nhanh chóng.


Theo Google thì sự cải tiến này sẽ giúp độc giả xem tin trực quan hơn và giúp họ dễ theo dõi những tin bài mà họ quan tâm hơn.
Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment