Jan 11, 2010

on Leave a Comment

Google Quảng Cáo Nexus One Trên Trang Chủ


Đây không phải lần đầu tiên Google quảng cáo sản phẩm của mình trên trang chủ Google nhưng điều khác lạ là chỉ những người ở Mỹ mới có thể nhìn được dòng quảng cáo này.

Blogoscoped

0 Nhận xét:

Post a Comment