Mar 26, 2010

on Leave a Comment

Google Translate Bổ Sung Thêm Tiếng Creole Haiti

Google Translate vừa bổ sung thêm tiếng Creole ( được nói rất thông dụng ở quốc đảo Haiti ) vào danh sách ngôn ngữ được họ hỗ trợ. Tuy nhiên ban đầu tiếng Creole Haiti được gắn nhãn ALPHA.


Qua động thái này ta có thể thấy Google đang dần bổ sung thêm các ngôn ngữ ít phổ biến trên thế giới vào cơ sở của mình.

0 Nhận xét:

Post a Comment