Jan 27, 2010

on Leave a Comment

Lễ Hội San Sebastian và Ngày Của Ông Bà


Vào ngày 20/1/2010, ở trang chủ Google Tây Ban Nha có đăng logo cho Lễ hội San Sebastian.
Còn sau đó 1 ngày, Google lại đăng logo ở Ba Lan mừng ngày kỷ niệm Grandparent's Day ( Ngày của Ông bà ).

0 Nhận xét:

Post a Comment