Jan 17, 2010

on Leave a Comment

Sinh Nhật lần Thứ 120 Của Nhà Văn Karel Capek


Hôm 9/1 vừa rồi Google Slovakia và Google Séc cùng đăng logo mừng sinh nhật nhà văn Tiệp Khắc Karel Capek ( 9/1/1890 - 25/12/1938 ).

0 Nhận xét:

Post a Comment