Jan 30, 2010

on Leave a Comment

Xem Kho Tài Liệu Ở Chế Độ Thumbnail

Sau khi Google Docs cho phép người dùng xem hình ảnh thumbnail rất nhỏ của tài liệu ở trang chia sẻ thì hôm nay họ tiếp tục cập nhật tính năng xem các tài liệu trong Google Docs ở chế độ hình thu nhỏ ( thumbnail ).


Trong khi xem ở chế độ Danh sách thì bạn được cung cấp các thông tin cụ thể như: Tên tài liệu, thư mục lưu, chế độ chia sẻ và thời gian tạo tài liệu thì ở chế độ xem thumbnail này bạn chỉ được cung cấp 1 phần thông tin rất hạn chế. Để chuyển sang chế độ xem thumbnail view bạn chỉ việc bấm chọn nút


Chúc bạn thành công!

Google Docs blog

0 Nhận xét:

Post a Comment