Feb 23, 2010

on Leave a Comment

Chỉ Tìm Kiếm Trong Các Trang Hỏi Đáp

Google Web Search vừa bổ sung thêm tính năng lọc kết quả tìm kiếm, ở tùy chọn mang tên "Q&As" cho phép bạn lọc ra các kết quả tìm kiếm từ các trang Hỏi&Đáp như Yahoo Answers.... ( ở Việt Nam thì có Tinhte.com. Thodia, Hoivadap.vn... ).


Để sử dụng tính năng này bạn phải truy cập vào trang http://www.google.com/ncr để tìm kiếm. Còn nếu bạn chưa nhìn thấy tùy chọn đó thì copy đoạn max sau, dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt rồi ấn Enter:


javascript:document.cookie='PREF=ID=4b4effd9962edeec:U=f2242a9b3313152d:LD=en:CR=2:TM=1264815801:LM=1265708970:S=_-AONXhoipKjVUOo;path=/;domain=.google.com';void(0);


Chúc bạn tìm được kết quả tốt nhất.
Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment