Feb 25, 2010

on Leave a Comment

Google Video Có Thể Tìm Được Playlists

Google Video bắt đầu đánh chỉ mục các Playlists từ YouTube và các trang chia sẻ video trực tuyến khác. Playlists sẽ được hiển thị chung với các video khác nhưng được ưu tiên hiển thị ngay trên đầu của trang kết quả tìm kiếm.


Đây là tính năng rất hay nếu như bạn hay dùng Google Video để tìm phim.

Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment