Feb 5, 2010

on Leave a Comment

"Nếu Tôi Có Thể Làm Bất Cứ Điều Gì, Tôi Sẽ ..."


Là tên cuộc thi vẽ logo do Google tổ chức, đối tượng nhắm đến là tất cả trẻ em Hoa Kỳ. Cuộc thi này nhằm khơi dậy trí tưởng tượng, óc sáng tạo của trẻ em. Hạn cuối đăng ký sẽ là 11:59:59 Giờ Thái Bình Dương (PT) vào ngày 17 tháng 3 năm 2010. Bạn có thể xem thêm chi tiết cuộc thi tại địa chỉ http://www.google.com/doodle4google.

Google blog

0 Nhận xét:

Post a Comment