Feb 1, 2010

on Leave a Comment

Tháng Lịch Sử Đen ở Hoa Kỳ

Yahoo Hoa Kỳ cho đăng logo để kỷ niệm Tháng Lịch Sử Đen ( Black History Month ).
Tháng Hai còn được biết đến với tên "Tháng Lịch Sử Đen" dành riêng để ghi nhớ và tìm hiểu về lịch sử của người Mỹ gốc Phi Châu.

Logo trên được link tới trang Yahoo's Black History Month 2010.

0 Nhận xét:

Post a Comment