Mar 3, 2010

on Leave a Comment

Cuộc Bầu Cử Địa Phương Ở Hà Lan 2010


Trang chủ Google Hà Lan vào ngày hôm nay đăng logo cho cuộc bầu cử sớm ở địa phương năm 2010 sau khi chính phủ liên minh ở Hà Lan sụp đổ vào ngày 20/2/2010. Ngoài ra Google cũng cung cấp 1 kênh cung cấp thông tin cho bạn đọc về cuộc bầu cử này.

0 Nhận xét:

Post a Comment