Mar 13, 2010

on Leave a Comment

Giải Cricket 2010 Ở Ấn Độ Bắt Đầu


Giải bóng Cricket thường niên ở Ấn Độ năm nay được tổ chức từ ngày 12/3 đến 25/4/2010. Để cổ động cho giải đấu đó, trang chủ Orkut đã đăng logo mới tinh cho sự kiện này.

0 Nhận xét:

Post a Comment