Mar 25, 2010

on Leave a Comment

Năm Mới Của Iran


Google đã đăng logo trên cho ngày Tết năm mới của người Persian ( khu vực Irắc, Iran bây giờ ) vào ngày 21/3/2010 để chúc mừng.

0 Nhận xét:

Post a Comment