Mar 1, 2010

on Leave a Comment

Ngày lễ Thánh David Năm 2010


Hôm nay trang chủ Google Vương Quốc Anh đăng logo cho ngày lễ thánh David. Thực chất Ngày lễ Thánh David (ngày mồng 1 tháng 3) chính là ngày Quốc Khánh của Wales ( thuộc Vương quốc Anh ).

0 Nhận xét:

Post a Comment