Mar 1, 2010

on Leave a Comment

Đón Chào Mùa Xuân Ở Romania


Hôm nay, Google Romania đăng logo cho sự kiện mang tính truyền thống của quốc gia này. Lễ Mărţişor là lễ hội truyền thống để chào đón ngày đầu tiên của mùa xuân.

0 Nhận xét:

Post a Comment