Mar 7, 2010

on Leave a Comment

Orkut Đăng Logo Sớm Cho Tour de France 2010


Không hiểu tại sao hôm nay trang chủ Orkut lạ đăng logo cho Tour de France 2010 ( Cuộc đua vòng quanh nước Pháp ) mặc dù Tour de France 2010 chính thức diễn ra từ ngày 3-07-2010 kết thúc vào ngày 25-07-2010. Như vậy là Google đã đăng logo sớm hơn gần 4 tháng. Hay là họ đã bị nhầm ngày 3-7 thành mùng 7 tháng 3 theo cách viết của phương Tây.

0 Nhận xét:

Post a Comment