Mar 6, 2010

on Leave a Comment

SideWiki Được Tích Hợp Vào Google Webmaster Tools

Sau khi ra mắt SideWiki trong Google Toolbar giúp người dùng chia sẻ nhận xét của mình với người khác. Nay qua sử dụng mình thấy Google đã bổ sung tính năng này vào Google Webmaster Tools Labs giúp cho các Webmaster dễ dàng trao đổi, cộng tác với nhau tốt hơn.

0 Nhận xét:

Post a Comment