Mar 23, 2010

on Leave a Comment

Tạo Chú Thích Trong Google Analytics

Tính năng Tạo chú thích đã được Google Analytics thêm vào từ tháng 12/2009 nhưng đến tận sau đó 1 tháng thì mới cập nhật cho tất cả các tài khoản và tất cả các ngôn ngữ. Tính năng tạo chú tích này sẽ giúp bạn ghi nhớ hay đề chú thích cho những số liệu trong từng ngày để dễ quản lý về sau.


Nhân đây mình cũng nói về giao diện tiếng Việt của chương trình này: xem ra Google dịch các mục trong sản phẩn của mình chưa sát cho lắm hay là do tiếng Việt chưa tìm được từ thích hợp hay sao mà dịch “Bounce Rate” thành "Tỷ lệ Bị thoát " thì buồn cười quá.

Google Analytics blog

0 Nhận xét:

Post a Comment