Apr 19, 2010

on Leave a Comment

Giới Thiệu Diễn Đàn Trợ Giúp Của Google Books

Google Books vừa giới thiệu Diễn Đàn Trợ Giúp của mình, tuy hơi muộn nhưng nó sẽ giúp bạn rất nhiều về mọi thứ có liên quan đến Google Books. Nếu bạn có thắc mắc về cách sử dụng Google Books thì Google Books Help Forum là nơi bạn có thể hỏi han mọi thứ có liên quan đến Google Books. Diễn đàn trên cũng là nơi đội ngũ phát triển Google Books chia sẻ lời khuyên và trả lời các câu hỏi, cũng như là một cách tuyệt vời để Google nhận được thông tin phản hồi và góp ý cho việc cải thiện Google Books. Bạn không hiểu một tính năng? hay muốn quảng bá cuốn sách của bạn trên Google Books? thì Google Books Help Forum là địa chỉ mà bạn không thể bỏ qua.

Google Books blog

0 Nhận xét:

Post a Comment