Apr 10, 2010

on Leave a Comment

Google Hiển Thị Kết Quả Tìm Kiếm Đặc Biệt Cho Những Từ Khóa Liên Quan Đến Tự Sát

Nếu bạn sử dụng Google để tìm kiếm một số từ khóa liên quan đến tự sát như: [I want to die], [suicidal thoughts], [suicide methods], [kill myself] thì sẽ thấy 1 thông điệp hiển thị số điện thoại đường giây nóng tới Ủy Ban Phòng Chống Tự Tử Quốc Gia Mỹ ( tạm dịch ).Đây là lần thứ 2 Google phải hiển thị đường dây nóng cho những người rơi vào tình trang khủng hoảng như vậy.

Google OS

0 Nhận xét:

Post a Comment