Apr 20, 2010

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Lần Thứ 62 Ngày Độc lập Của Nhà Nước Israel


Hôm qua, Google Israel đăng logo kỷ niệm lần thứ 62 Ngày Độc lập của Nhà nước Israel (19/4/1948-19/4/2010)

0 Nhận xét:

Post a Comment