Apr 24, 2010

on Leave a Comment

Kỷ Niệm Ngày Thánh George Tại Anh


Hàng năm cứ tới ngày 23 tháng Tư, người xứ Anh - England, để phân biệt với người xứ Wales và Scotland, lại tổ chức các hoạt động lễ hội để kỷ niệm vị thánh bảo trợ cho xứ mình. Đó là Thánh George. Năm nay cũng không phải ngoại lệ, Google UK đăng logo trên như 1 hành động tưởng nhớ công ơn của St. George.

0 Nhận xét:

Post a Comment