Apr 21, 2010

on Leave a Comment

Logo Trắng Trên Google Hồng Kông


Hôm nay trang chủ Google Hongkong đăng 1 logo trắng nhưng thú thực mình vẫn chưa hiểu được nguyên do của vụ này nên chỉ đăng lên cho các bạn nhìn thôi.

0 Nhận xét:

Post a Comment